Digitala Montern

Företagsprofil Online - det mest kraftfulla verktyget när du vill nå dina besökare

Din företagsprofil Online är ett effektivt verktyg som försäkrar dig om att besökare som journalister lär känna ditt företag inför, under och efter eventets gång.

Utnyttja Företagsprofil Onlines alla funktioner fullt ut så får besökarna en fullständig presentation av ditt företag, dina aktiviteter, erbjudanden och pressreleaser på eventwebben. Publiceringsverktyget är enkelt att använda och dina texter, aktiviteter och mässerbjudanden läggs automatiskt upp på eventwebben.